Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

III SA/Kr 1239/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w sprawie ze skarg K. Ś. na postanowienia SKO nr [....], nr [....], nr [....], w przedmiocie odmowy przywrócenia...

III SA/Kr 936/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

III SA/Kr 613/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-01

Wniosek w przedmiocie uznania skargi na przewlekłość postępowania i zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie za nieuzasadnione

III SA/Kr 1069/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-10-23

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego