Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

I SA/Wa 1048/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-02

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

I SA/Wa 3185/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-24

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

VIII SA/Wa 221/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I SA/Wa 909/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-09

Wniosek w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej

I SA/Wa 1716/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-28

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

VIII SA/Wa 488/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy opieki społecznej

VIII SA/Wa 879/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

VIII SA/Wa 229/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I SA/Wa 933/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pobytu w domu pomocy społecznej

VIII SA/Wa 721/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-25

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
1   Następne >   2