Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

II SA/Sz 440/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-26

Wniosek w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Rz 325/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

II SA/Łd 369/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-21

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w postaci zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 582/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

VIII SA/Wa 1097/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bd 466/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-18

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności i odsetek z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 130/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-10

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Lu 320/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej dodatku do zasiłki rodzinnego

IV SA/Gl 1192/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

IV SA/Gl 1191/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo
1   Następne >   +2   +5   +10   100