Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

II SA/Łd 841/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-21

Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane i zwrotu świadczenia wychowawczego

II SA/Łd 826/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-07

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

I OZ 788/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

IV SA/Wr 331/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-12

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 948/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zobowiązanie do jego zwrotu

IV SA/Gl 821/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku - Białej w przedmiocie świadczenia wychowawczego w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania decyzji organu I instancji oraz zaskarżonej decyzji

II SA/Lu 688/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu świadczenia nienależnie pobranego

IV SA/Gl 859/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Gl 822/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia wychowawczego w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania decyzji organu I instancji oraz zaskarżonej decyzji

VIII SA/Wa 504/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

Wniosek w przedmiocie uznania świadczenia rodzinnego za nieleżenie pobrane
1   Następne >   2