Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

IV SA/Wr 411/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-18

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego określonej decyzją ([...

IV SA/Wr 599/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-15

Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i zobowiązanie do ich zwrotu

IV SA/Wr 505/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-16

Wniosek w przedmiocie uznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego za świadczenie nienależnie pobrane

IV SA/Wr 429/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. Nr ... przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

IV SA/Wr 601/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy uchylenia w trybie wznowienia postępowania ostatecznej decyzji utrzymującej w mocy decyzję w sprawie odmowy świadczeń rodzinnych

IV SA/Wr 472/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-14

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 91/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Wr 831/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Placówce Opiekuńczo

IV SA/Wr 602/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy uchylenia w trybie wznowienia postępowania ostatecznej decyzji utrzymującej w mocy decyzję odmawiającą przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 752/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   6