Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 1146/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie wykreślenia z rejestru agencji zatrudnienia w zakresie wniosku pełnomocnika strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Wr 458/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-30

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Wr 673/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

IV SA/Wr 595/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

II SA/Wa 1235/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-10

Wniosek w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Po 1053/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-12-12

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego stypendium

III SA/Kr 712/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

VIII SA/Wa 498/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-16

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Pracy

II SA/Po 540/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-06-16

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie statusu osoby bezrobotnej i stypendium za staż

III SA/Łd 447/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-09

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
1   Następne >   +2   4