Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

IV SA/Gl 220/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Gl 15/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji