Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

IV SA/Wr 239/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-24

Wniosek strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zakwestionowanego aktu w sprawie ze skargi A S.A. z/s w W. na zalecenia pokontrolne Miejskiego Konserwatora Zabytków we W. , nr [...]

II OZ 452/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , znak: [...] w przedmiocie nakazu przeprowadzenia robót budowlanych