Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 285/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-28

Wniosek w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki'

II OZ 1125/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na zarządzenie Burmistrza Miasta Biłgoraj nr [...] w przedmiocie włączenia karty adresowej zabytku nieruchomego do Gminnej Ewidencji Zabytków

II SA/Lu 470/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-07-07

Skarga N. D. O. S. z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na zarządzenie Burmistrza Miasta w przedmiocie włączenia karty adresowej zabytku nieruchomego do Gminnej Ewidencji Zabytków