Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 860/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego znak: [..] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza [..] nr [..] w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej

I OZ 861/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej placówki oświatowej

II SA/Wa 1118/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy [...]

III SA/Kr 217/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności Zarządzenia Burmistrza Andrychowa Nr 2875/14 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej placówki oświatowej

III SA/Kr 218/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności Zarządzenia Burmistrza Andrychowa Nr 2937/14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej

II SA/Wa 1271/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie odwołania z funkcji dyrektora szkoły