Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Ke 284/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-07-17

Skarga A.B. na decyzję Zarządu Województwa C. w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

I SA/Łd 1084/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-19

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jako środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich

I SA/Bd 865/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-10-26

Wniosek w przedmiocie zwrotu dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

I SA/Po 257/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-08

Wniosek w przedmiocie zwrotu kwoty dotacji

I SA/Ke 205/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-04-29

Wniosek w przedmiocie zwrotu części dofinansowania

I SA/Po 145/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-05-27

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty do zwrotu wraz z odsetkami tytułem zwrotu dofinansowania w ramach środków przekazanych do umowy

I SA/Ol 225/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-19

Wniosek w przedmiocie: odmowy udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu

I SA/Łd 859/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-13

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu wraz z odsetkami w związku z realizację projektu 'Wsparcie systemu ratowniczo

I SA/Ke 241/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-06-14

Wniosek w przedmiocie zwrotu części dofinansowania

I SA/Ke 241/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-06-19

Wniosek w przedmiocie zwrotu części dofinansowania
1   Następne >   2