Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 212/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-09

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego we wznowionym postępowaniu

II SA/Op 275/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-09

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji programu rolnośrodowiskowego

II SA/Op 244/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na skutek wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Op 450/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2016

II SA/Op 143/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa Opolskiego w przedmiocie zwrotu dofinansowania przyznanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego za lata 2007

II SA/Op 603/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-02-14

Skarga Gminy Kędzierzyn-Koźle na decyzję Zarządu Województwa Opolskiego w przedmiocie zwrotu części dofinansowania przyznanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007