Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol

VII SA/Wa 48/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w ramach nadzoru budowlanego

I SA/Ol 203/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-20

Wniosek w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I OZ 407/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SAB/Wr 65/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-13

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 18/11, wniosku skarżących o wyłączenie od rozpoznania sprawy o sygn. akt II SAB/Wr 65/11 sędziego NSA Z.W., sędziego WSA M.G., sędziego WSA O.B., sędziego WSA A.P., sędziego NSA H.K., sędziego NSA A.W., sędziego WSA I.D., sędziego NSA J.Sz., sędziego WSA A.S.

I OZ 436/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie zasiłku celowego

II OZ 559/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku w przedmiocie przekazania wniosku o rozbiórkę obiektu budowlanego

II OW 124/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

Wniosek w przedmiocie uznania za bezzasadne zażalenia na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w H. sygn. akt II SA/Bk 225/12

II SAB/Wa 195/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-13

Wniosek w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności dotychczas wydanych w sprawie decyzji administracyjnych

II SA/Gd 103/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-05-17

Wniosek w przedmiocie robót budowlanych
1   Następne >   +2   +5   +10   32