Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Ol 981/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-12-13

Wniosek w przedmiocie wyłączenia A. B. referendarza sądowego WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie uznania stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki