Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 928/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia [...] sierpnia 2012 nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 929/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia [...] sierpnia 2012 nr [...] w przedmiocie wymeldowania