Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OW 134/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Skarga T. C. na postanowienie SKO w B. w przedmiocie uznanie za nieuzasadnione zażalenie na bezczynność organu, sygn. akt II SA/Bk 221/08

I OW 155/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Sprawa ze skargi A. N. na czynności Prezydenta Miasta Olsztyna w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

I OW 135/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu sygn. akt II SA/Ol 613/09

I OZ 941/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SAB/Wr 18/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Lubińskiego w przedmiocie wydania prawa jazdy

II SA/Gl 35/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami w kwestii wniosku skarżącej o wyłączenie sędziego Rafała Wolnika ze składu orzekającego

II GW 2/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Po 67/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

I OZ 113/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami

I OW 84/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na lokalizację zjazdu

II SO/Op 2/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-11

Wniosek w przedmiocie wydania prawa jazdy
1   Następne >   +2   +5   8