Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 508/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie wymeldowania

II OW 24/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

Wniosek w przedmiocie wymeldowania, sygn. akt III SA/Kr 1723/12

II OW 76/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

Wniosek w przedmiocie wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość, sygn. akt II SAB/Gl 35/09

II SO/Ke 1/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-01-31

Wniosek w przedmiocie anulowania czynności materialno technicznej zameldowania sygn. akt III SA/Łd 14/07

II OSK 74/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-21

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

IV SA/Po 907/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie wymeldowania z wniosku o wyłączenie sędziego

III SA/Łd 868/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie anulowania czynności materialno

II SA/Gl 909/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego w kwestii wniosku B. S. o wyłączenie sędziego NSA Łucji Franiczek, sędziego WSA Elżbiety Kaznowskiej oraz sędziego WSA Marii Taniewskiej
1   Następne >   +2   6