Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 460/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji uwzględniającej wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego ukształtowania terenu

II OZ 780/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej

II OW 156/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-21

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego sygn. akt II SA/Gl 287/11

II OW 170/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

skarg Gminy Miasto Rzeszów oraz G. T. na decyzję SKO w Rzeszowie w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie sygn. akt II SA/Rz 656/14

II OW 60/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-15

Skarga S. G. na uchwałę Rady Miasta Gdańska w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, sygn. akt. II SA/Gd 330/06

II OZ 86/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OW 112/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego sygn. akt II SA/GL 100/11

II SO/Op 16/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-12

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

II OZ 1059/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach , nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

II OW 61/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-15

Skarga S. G. na uchwałę Rady Miasta Gdańska w przedmiocie utworzenia spółki handlowej, sygn. akt. II SA/Gd 414/06
1   Następne >   3