Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

II FSK 697/06 - Wyrok NSA z 2007-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r.

II FSK 904/06 - Postanowienie NSA z 2007-10-10

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Ol 534/06 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-10-16

Wniosek w przedmiocie: stwierdzenia braku podstaw do odmowy okazania stronie danych z aktów notarialnych stanowiących podstawę wyceny porównawczej mieszkania nabytego w drodze spadku

I SA/Po 894/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.

I SA/Po 893/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.