Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 1798/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne

I SA/Kr 704/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych

I SAB/Kr 5/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-22

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania podatkowego w podatku od towarów i usług

I SA/Kr 1898/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2008 r.

I SA/Kr 1900/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2010 r.

I SA/Kr 1127/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2002

I SA/Kr 1297/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-22

skarg 'M' sp. z o.o. w W. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za lata 2000

I SA/Kr 1019/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-04

Wniosek w przedmiocie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług nr [...]

I SA/Kr 1020/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-04

Wniosek w przedmiocie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług nr [...]

I SA/Kr 1127/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2002
1   Następne >   2