Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FZ 125/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-22

Zażalenie na zarządzenie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi C. T. w przedmiocie bezczynność Wójta Gminy K. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Lu 455/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2014 r. w zakresie wniosku J. H. o wyłączenie referendarzy WSA w Lublinie: M. M., J. H., A. P.

II FZ 268/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gl 749/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziego NSA Anny Wiciak

I SA/Gl 1036/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziego WSA Anny Tyszkiewicz

I SA/Kr 1898/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2008 r.

I SA/Kr 1900/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2010 r.

I SA/Gl 1053/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych w kwestii wniosków o wyłączenie sędziów Przemysława Dumany, Beaty Kozickiej i Wojciecha Organiściaka

I SA/Gl 749/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziego NSA Ewy Madej
1   Następne >   +2   5