Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Wr 605/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu W. w przedmiocie ustalenia opłaty za studia

IV SA/Wr 650/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu W. w przedmiocie odmowy przyjęcia na IV rok studiów

I OW 295/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Skarga D. M. na decyzję Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku w przedmiocie skreślenia z listy studentów sygn. akt II SA/Bk 567/13

III SA/Lu 206/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej [...] [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów w zakresie wniosku skarżącej o wyłączenie sędziego NSA Jerzego Marcinowskiego i sędziego NSA Jerzego Dudka od orzekania w sprawie

IV SA/Wr 492/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-12

Skarga J. M., na decyzję Rektora Uniwersytetu W. w przedmiocie odmowy zwolnienia z odpłatności za kształcenie na niestacjonarnych 2,5

IV SA/Wr 404/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu W. w przedmiocie skreślenia z listy uczestników studium doktoranckiego

II SA/Wa 12/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-04

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie odmowy ponownego rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia

III SA/Kr 400/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prorektora Uniwersytetu w przedmiocie skreślenia z listy studentów

IV SA/Wr 853/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu W. w przedmiocie nieprzedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich

IV SA/Wr 853/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu W. w przedmiocie nieprzedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich
1   Następne >   +2   +5   7