Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Wr 605/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu W. w przedmiocie ustalenia opłaty za studia