Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GZ 210/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego, którego termin został wyznaczony na dni 5-6 listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egz...

II GZ 211/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego, którego termin został wyznaczony na dni 5-6 listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu not...

II GZ 180/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia i umorzenia postępowania

II GZ 293/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-04

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego , nr [...] w przedmiocie odmowy wykładni treści postanowień

II GZ 292/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego , nr [..] w przedmiocie odmowy wykładni treści postanowień pos...

II GZ 282/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-28

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie zwrotu wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego

II GZ 306/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-18

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II GZ 311/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-21

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o dopuszczenie do egzaminu notarialnego

II GZ 317/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-21

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zwrotu wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego

II GZ 193/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-07

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego
1   Następne >   +2   5