Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 1902/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-07

Wniosek w przedmiocie odwołania od pisma Ministra Budownictwa nr [...]

I OW 32/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

Skarga M. P. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zwrotu nieruchomości, sygn. akt IV SA/Po 16/10

I OW 154/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-22

Skarga R. w K. na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zwrotu nieruchomości, sygn. akt II SA/Rz 763/10

II SAB/Gl 33/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-17

Wniosek w przedmiocie umieszczenia w lokalu zamiennym po wywłaszczeniu nieruchomości

I OW 82/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

skarg W. S., M. K., B. M., E. W., E. C., B. Z. oraz Gminy Miasta Rzeszów na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie orzeczenia o zwrocie nieruchomości oraz ustalenia zwaloryzowanego odszkodowania

II SAB/Ke 12/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-03-31

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania

I OW 68/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

skarg W. S., M. K., B. M., E. W., E. C., B. Z. oraz Gminy Miasta Rzeszów na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie orzeczenia o zwrocie nieruchomości oraz ustalenia zwaloryzowanego odszkodowania sygn. akt II SA/Rz 230/10

I OZ 850/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Zawiercie w przedmiocie umieszczenia w lokalu zamiennym po wywłaszczeniu nieruchomości

I OW 182/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zwrotu nieruchomości

I SA/Wa 799/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-07

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
1   Następne >   2