Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OZ 1066/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Gl 191/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-26

Sprawa ze skargi L.L. na postanowienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K.: w przedmiocie choroby zawodowej, w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziego NSA Wiesława Morysa, sędziego WSA Beaty Kalagi

II SO/Op 1/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-03-24

Wniosek w przedmiocie choroby zawodowej, sygn. akt [...]

IV SAB/Gl 21/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku o wyłączenie Sędziego WSA Małgorzaty Walentek oraz Sędziego WSA Beaty Kalagi

IV SA/Gl 237/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku skarżącego z dnia [...] r. o wyłączenie sędziego NSA Tadeusza Michalika

IV SA/Gl 822/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-16

Sprawa ze skargi L. L. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. IV SA/Gl 367/08 w przedmiocie choroby zawodowej

II OZ 387/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-09

Wniosek w przedmiocie choroby zawodowej, sygn. akt IV SAB/Gl 59/09

II OZ 1359/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w przedmiocie choroby zawodowej

IV SAB/Gl 59/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Gl 191/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-06

Sprawa ze skargi L.L. na postanowienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K.: w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziego NSA Adama Mikusińskiego, sędziego NSA Tadeusza Michalika i sędziego WSA Stanisława Niteckiego
1   Następne >   +2   +5   10