Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 407/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 166/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku L.B. o wyłączenie sędziego NSA [...] w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 63/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie II SA/Wa 1008/08 ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej ustalenia stawki p...

II SA/Sz 1108/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-10

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 744/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-02-28

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 1036/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr...

IV SA/Wr 410/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-25

Wniosek w przedmiocie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 300/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-26

Wniosek w przedmiocie realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących w innym zasobie mieszkaniowym niż Gminy, z pominięciem kolejności złożenia wyroku

II SA/Sz 744/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-09-27

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 345/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-10-11

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   33