Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 12/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-06

Wniosek w przedmiocie zmiany projektu oferty ramowej o dostępie komunikacyjnym w zakresie rozpoczynania połączeń, zakańczania połączeń oraz hurtowego dostępu do sieci

II GSK 352/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-12

Wniosek w przedmiocie usług telekomunikacyjnych

II GSK 1456/14 - Postanowienie NSA z 2015-10-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania wznowieniowego w sprawie zmiany koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

II GZ 221/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] na akt Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr [...] w przedmiocie wezwania do nieodpłatnego udostępnienia programów