Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 602/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 318/08 w sprawie ze skargi C.J.S. na zarządzenie Wójta Gminy Borów w przedmiocie powołania M.B. na funkcję organu Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w Borowie

II OZ 48/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi C. J. S. na zarządzenie Wójta Gminy B. w przedmiocie...

III SA/Wr 318/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-15

Wniosek w przedmiocie powołania M B na funkcję organu SPZAOZ w B

III SO/Kr 23/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy

IV SA/Gl 566/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie wyboru wicestarosty w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziego WSA Andrzeja Matana

III SA/Wr 318/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-16

Wniosek w przedmiocie powołania M B na funkcję organu SPZAOZ w B

II OZ 3/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-15

Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kozielice Nr X/122/12 w przedmiocie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry

II OZ 984/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w Kowarach oku, nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 879/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-17

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta oddalić wniosek.

II OW 173/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Sprawa ze skargi S. L. na zarządzenie zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego sygn. akt II SA/Ke 363/12
1   Następne >   +2   6