Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Bd 11/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-02-27

Wniosek w przedmiocie kontroli wykonywanych badań lekarskich i psychologicznych przy ubieganiu się o pozwolenie na broń

II OZ 422/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji utrzymującej w mocy decyzję cofającą pozwolenie na broń p...

II SA/Wa 1728/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-23

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową w celu ochrony osobistej

II SA/Wa 1728/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-30

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową w celu ochrony osobistej

II OSK 2083/15 - Postanowienie NSA z 2017-05-25

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 1728/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-24

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową w celu ochrony osobistej

II OZ 914/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wyłączenia sędziów WSA w Warszawie: Sławomira Antoniuka, Ewy Grochowskiej

II SA/Wa 1731/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-20

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową do ochrony osobistej

II SA/Wa 935/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji utrzymującej w mocy decyzję cofającą pozwolenie na broń palną myśliwską

VI SA/Wa 1408/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-16

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską