Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 291/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Zażalenie na zarządzenie asesora WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 227/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-04

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 224/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-03

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 370/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OZ 666/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-09

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 214/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-02

Zażalenie na zarządzenie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. z dnia [...] Nr [...] oraz [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 902/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-12

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 368/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OZ 441/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   5