Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 214/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-02

Zażalenie na zarządzenie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. z dnia [...] Nr [...] oraz [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 902/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-12

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 441/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

I OW 157/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego sygn. akt I SA/Wa 1492/07

I OZ 882/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-02

Zażalenie na zarządzenie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na pismo SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie przekazania właściwemu organowi skargi na działalność organów

I OZ 901/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-12

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 293/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-25

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   5