Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 149/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego sygn. akt II SA/Ol 620/09

I OZ 479/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-12

Zażalenie na zarządzenie WSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 859/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego i okresowego

II SO/Bk 13/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-11-03

Wniosek J. C. Ś. o wyłączenie sędziów WSA w Olsztynie: Janiny Kosowskiej, Andrzeja Błesińskiego, Zbigniewa Ślusarczyka, Marzenny Glabas, Hanny Raszkowskiej, Alicji Jaszczak-Sikory, Katarzyny Matczak, Beaty Jezielskiej, Ireny Szczepkowskiej, Tadeusza Lipińskiego, Adama Matuszaka, Bogusława Jażdżyka, Wiesławy Pierechod, Zofii Skrzyneckiej, Renaty Kanteckiej, Tadeusza Piskozuba, Ryszarda Maliszewskiego, Włodzimierza Kędzierskiego i Wojciecha Czajkowskiego w sprawie ...

I OZ 144/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie uzupełnienia decyzji SKO w Poznaniu , nr [...]rozstrzygającej odwołanie dotyczące zasiłku celowego

I OZ 940/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Włocławek nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1276/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-22

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego oddalić wniosek.

IV SA/Gl 727/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego i okresowego

I OZ 669/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-19

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na pismo SKO w Warszawie , nr (...) w przedmiocie wezwania do skonkretyzowania żądania

I OZ 860/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim , nr [...] w przedmiocie stopnia niepełnosprawności
1   Następne >   +2   5