Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 521/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-05

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji uchylającej w całości decyzję odmawiającą przyznania zasiłku okresowego

I SA/Wa 1486/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

I OZ 102/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 76/13 w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziów WSA w Gliwicach

IV SA/Wr 522/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-02

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej w całości decyzję odmawiającą przyznania zasiłku okresowego

IV SA/Gl 468/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziego NSA Tadeusza Michalika

III SA/Gd 255/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku sygn. akt III SA/Gd 54/13

I OZ 1202/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-09

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie z wniosku Z. R. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu i sędziów WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] lipca 20...

IV SAB/Wr 215/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-26

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania zasiłku z pomocy społecznej

I OZ 1219/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi T. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 504/13

IV SAB/Wr 219/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-16

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SAB/Wr 52/14
1   Następne >   +2   +5   11