Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 1090/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-07-12

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego

II SA/Łd 1090/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-07-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego

II SA/Łd 322/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-29

Wniosek S.N. o wyłączenie Sędziego WSA Joanny Sekundy-Lenczewskiej od orzekania w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 322/18 w sprawie ze skargi S. N. na pismo SKO w P. w sprawie 'odwołań od decyzji' dotyczących pomocy finansowej w związku z długotrwałymi chorobami

II SA/Łd 323/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-29

Wniosek S. N. o wyłączenie Sędziego WSA Joanny Sekundy-Lenczewskiej od orzekania w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 323/18 w sprawie ze skargi S. N. na pismo SKO w P. w sprawie 'odwołań od decyzji' dotyczących pomocy finansowej w związku z długotrwałymi chorobami

II SA/Łd 324/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-29

Wniosek S. N. o wyłączenie Sędziego WSA Joanny Sekundy-Lenczewskiej od orzekania w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 324/18 w sprawie ze skargi S. N. na pismo SKO w P. w sprawie 'odwołania od decyzji' dotyczącego zasiłku w zakresie bezrobocia

II SA/Łd 326/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-29

Wniosek S. N. o wyłączenie Sędziego WSA Joanny Sekundy-Lenczewskiej od orzekania w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 326/18 w sprawie ze skargi S. N. na pismo SKO w P. w sprawie 'odwołania od decyzji' dotyczącego zasiłku celowego na wykonanie badań lekarskich

II SA/Łd 496/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-29

Wniosek S. N. o wyłączenie Sędziego WSA Joanny Sekundy-Lenczewskiej od orzekania w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 496/18 w sprawie ze skargi S. N. na pismo SKO w P. z dnia [...] roku znak [...] wzywającego do wyjaśnienia istoty żądania zawartego w 'odwołaniu od decyzji MOPS z dnia [...]r.'

II SA/Łd 325/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-29

Wniosek S. N. o wyłączenie Sędziego WSA Joanny Sekundy-Lenczewskiej od orzekania w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 325/18 w sprawie ze skargi S. N. na pismo SKO w P. w sprawie 'odwołania od decyzji' dotyczącego zasiłku celowego na sprzęt komputerowy
1   Następne >   3