Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 521/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-05

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji uchylającej w całości decyzję odmawiającą przyznania zasiłku okresowego

IV SA/Wr 522/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-02

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej w całości decyzję odmawiającą przyznania zasiłku okresowego

IV SAB/Wr 215/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-26

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania zasiłku z pomocy społecznej

IV SAB/Wr 219/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-16

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SAB/Wr 52/14

IV SAB/Wr 65/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie wypłacenia zasiłku i świadczeń należnych osobie ze statusem bezrobotnego z wniosku skarżącego o wyłączenie od rozpoznania sprawy następujących sędziów NSA Henryka Ożoga, Tadeusza Kuczyńskiego, Jolanty Sikorskiej, Mirosławy Rozbickiej

IV SAB/Wr 104/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-22

Wniosek w przedmiocie załatwienia podania z dnia [...] r. dotyczącego weryfikacji decyzji Kierownika Z. nr [...] we W. z dnia [...] r. nr [...]

IV SAB/Wr 103/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-15

Wniosek w przedmiocie załatwienia podania z [...] dotyczącego weryfikacji decyzji kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr [...] w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we W. z [...], nr [...]

IV SA/Wr 560/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-01

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 751/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego zarządza: pozostawić wniosek bez rozpoznania.

IV SA/Wr 520/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-03

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uchy...
1   Następne >   +2   5