Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 255/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku sygn. akt III SA/Gd 54/13

II SA/Sz 595/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-09-17

Wniosek w przedmiocie odpowiedzi na skargę

III SA/Gd 256/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku sygn. akt III SA/Gd 55/13

II SAB/Sz 31/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-21

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SAB/Sz 52/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-11-12

Wniosek J. C. o wyłączenie sędziów orzekających w Wydziale II WSA w Szczecinie w osobach: sędziego NSA Grzegorza Jankowskiego, sędziego WSA Arkadiusza Windaka, sędziego WSA Barbary Gebel, sędziego NSA Stefana Kłosowskiego, sędziego NSA Danuty Strzeleckiej-Kuligowskiej, sędziego NSA Elżbiety Makowskiej, sędziego WSA Marii Mysiak, sędziego WSA Katarzyny Grzegorczyk-Meder, sędziego WSA Marzeny Iwankiewicz od rozpoznania Jego skargi na bezczynność Burmistrza w przedm...