Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Kr 435/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 191/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-28

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 195/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-28

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie przekazania podania do organu właściwego

I OZ 192/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-28

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ustalenia właściwości organów

I OZ 197/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-28

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie przekazania podania do organu właściwego

I OZ 196/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie przekazania podania do organu właściwego