Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 1042/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie świadczenia pieniężnego na dożywianie

II SA/Lu 188/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zasiłku celowego na zakup opału

II SA/Lu 839/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Lu 840/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 842/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję S K O w L. w przedmiocie pomocy na dożywianie

II SAB/Lu 599/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie odwołania w sprawie świadczenia pieniężnego na zakup żywności

II SA/Lu 838/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy na dożywianie

II SA/Lu 1041/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 954/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 1043/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie usług opiekuńczych
1   Następne >   +2   6