Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 1042/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie świadczenia pieniężnego na dożywianie

II SA/Lu 839/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Lu 840/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 842/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję S K O w L. w przedmiocie pomocy na dożywianie

II SAB/Lu 599/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie odwołania w sprawie świadczenia pieniężnego na zakup żywności

II SA/Lu 838/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy na dożywianie

II SA/Lu 1041/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 1043/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie usług opiekuńczych

II SA/Lu 841/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 450/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy na dożywianie
1   Następne >   2