Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Wr 136/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku

IV SA/Wr 566/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-13

Wniosek w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej oraz pozbawienia prawa do zasiłku

III SA/Gd 453/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-08

Wniosek w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

I OZ 710/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego , nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku

I OZ 148/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1709/07 ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej