Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II OZ 9/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-08

Skarga kasacyjna/zażalenia od wyroku/postanowienia w sprawie ze skargi na decyzję/postanowienie Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr [...] w przedmiocie Pozbawienie uprawnień kombatanckich

IV SA/Po 986/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OSK 1693/07 - Postanowienie NSA z 2009-01-29

Wniosek w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Sz 275/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-06-01

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych