Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Rz 80/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-07

Wniosek w przedmiocie odpowiedzi organu na pismo skarżącej

II SA/Lu 985/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-12

Skarga Z. B. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OW 26/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego sygn. akt II SA/Ke 59/10

II OW 30/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Wniosek w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania egzekucyjnego sygn. akt II SA/Ke 151/10

II SA/Bk 550/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-10-06

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia w wysokości 5000 PLN

VII SA/Wa 2360/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-23

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 1257/08

II SA/Gd 766/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-02-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 386/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-08-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku usunięcia skutków prowadzonej działalności w zakresie odpadów w kwestii wniosku o wyłączenie sędziego sprawozdawcy sędziego NSA Ewy Krawczyk

II SA/Wa 1332/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Lu 195/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   2