Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

II OZ 760/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Świnoujście oku nr XI/90/2007 w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście

II OW 33/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

Wniosek K. Z. i A. Z. o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej w K. za nieprzekazanie skargi w terminie

I OZ 1084/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. , Nr [...] w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych

II OSK 2563/12 - Postanowienie NSA z 2014-03-13

Wniosek w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta L.

II OZ 458/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Ś. Nr [...] w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ś.

II SA/Bk 95/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-11-12

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia B Spółka z o.o. w B.

II OZ 984/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w Kowarach oku, nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Sz 293/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-22

Wniosek w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia

II OZ 389/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie sygn. akt II SA/Wr 474/12 w osobach: sędziego NSA Anny Moskały, sędziego NSA Andrzeja Wawrzyniaka, sędziego NSA Ryszarda Pęka, sędziego WSA Jerzego Strzebińczyka, sędziego WSA Alicji Palus, sędziego NSA Jolanty Sikorskiej, sędziego...

II OZ 367/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-10

Wniosek w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów
1   Następne >   +2   +5   7