Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OW 160/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 362/05

II SA/Gd 55/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-11-09

Wniosek B. J. o wyłączenie sędziów NSA Andrzeja Przybielskiego, Jana Jędrkowiaka i Krzysztofa Ziółkowskiego oraz sędziów WSA Marioli Jaroszewskiej, Doroty Jadwiszczok, Jolanty Górskiej, Tamary Dziełakowskiej, Wandy Antończyk, Katarzyny Krzysztofowicz i Janiny Guść od rozpoznania sprawy ze skargi B. J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego z powodu niewykonania wyroku sądu w sprawie przekazania wniosku dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę...

II OZ 749/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. W. na niewykonanie przez Wojewodę Podlaskiego wyroku w sprawie II SAB/Bk 52/08

III SA/Gd 255/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku sygn. akt III SA/Gd 54/13

II OW 141/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Bk 20/12 ze skargi na bezczynność Wojewody Podlaskiego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie udzielenia pozwoleni...

III SA/Kr 911/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-15

Skarga A. K. S. w przedmiocie niewykonania przez Burmistrza Miasta wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 146/09 ponownego wniosku A. K. S. o wyłączenie sędziego WSA Barbary Pasternak

II SA/Ol 652/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-30

Wniosek w przedmiocie bezczynności w rozpoznaniu odwołania

II SA/Ol 638/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-10-21

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Olsztynie sygn. akt II SAB/Ol 73/09

II FZ 321/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie wniosku o wyłączenie sędziego WSA Ewy Radziszewskiej

II SO/Op 1/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-01-20

Wniosek D. W. i M. W. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie sygn. akt II SA/Wr 278/12, z wniosku D. W. i M. W. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 178/04,
1   Następne >   +2   +5   9