Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 978/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt III SAB/Łd 34/09

I OPP 32/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-15

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi A. S. na Szefa Kancelari...

III SA/Kr 763/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-12

Skarga E. M. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności rolno

VII SAB/Wa 43/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-30

Wniosek R. O. o wyłączenie Sędziego WSA Tadeusza Nowaka w sprawie ze skargi na bezczynność Marszała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przeprowadzenia kontroli działalności organów ścigania i Prezydenta RP

VI SAB/Wa 23/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-02

Wniosek A. S. o wyłączenie sędziów: Wdowiak Doroty, Bosakirskiej Magdaleny, Czarneckiego Andrzeja, Frąckiewicz Ewy, Głowackiej-Klimas Izabeli, Grzelak Małgorzaty, Jagielskiej Marii, Królikowskiej- Przewłoki Jolanty, Kuraś-Dębeckiej Pameli, Maliszewskiej Magdaleny, Marcinkowskiej Ewy, Rudnickiego Zbigniewa, Śliwińskiej Grażyny, Święcickiej Haliny, Wieczorka Andrzeja, Żurawskiej-Matusiak Olgi, Kuśmirek Haliny, Cieśli Bogusława, Kamińskiego Leszka, Borowieckiego Piotra, Romanowskiego Zdzisława, Szy...

VI SAB/Wa 83/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-02

Wniosek w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej

II SO/Rz 4/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-07-22

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

II SO/Op 3/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-05

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na uchwałę rady powiatu sygn. akt [...]

II SO/Rz 19/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-02-24

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Krakowie w przedmiocie choroby zawodowej, sygn. akt III SA/Kr 791/07

II SA/Bk 98/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-07-15

Wniosek w przedmiocie powołania składu Zespołu Konsultacyjnego Organizacji Pozarządowych oraz ustalenia Regulaminu Zespołu
1   Następne >   3