Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OW 237/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-22

Wniosek A. Z. o wymierzenie grzywny [...] za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy, sygn. akt II SO/Ol 28/11

II SAB/Rz 49/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-11

Wniosek P.B. o wyłączenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie - sędziego NSA Jerzego Solarskiego od orzekania w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w sprawie udzielenia informacji publicznej -

II SO/Op 28/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-21

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej sygn. akt [...]

I OW 150/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Szczecinie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej sygn. akt II SAB/Sz 125/09

II SA/Ol 133/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi I. Ż. na Burmistrza . w przedmiocie kosztów udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wr 92/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-15

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Lu 445/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-11-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SA/Gl 338/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prokuratora Okęrgowego w C. w przedmiocie informacji publicznej

I OZ 1067/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi K.H. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SAB/Wr 193/13

II SAB/Wa 657/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-19

Wniosek w przedmiocie o udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   17