Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GZ 83/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej , nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

V SA/Wa 2797/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-07

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu udzielonej dotacji

I SA/Łd 6/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-27

Wniosek w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy R. za rok 2012

II GW 15/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-22

Wniosek w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

I SAB/Sz 12/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-05-23

Wniosek M. T. o wyłączenie sędziego WSA K. M. w sprawie ze skargi M.T. na przewlekłość postępowania Starosty P.

I SA/Gd 803/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

II GSK 622/10 - Wyrok NSA z 2011-06-09

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie umorzenia części zadłużenia oraz odmowy umorzenia pozostałej kwoty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

III SA/Wr 5/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-20

Skarga K. B., na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przedmiocie odmowy umorzenia składek na ubezpieczenie społeczne, wniosku sędziego WSA M. J. o wyłączenie od rozpoznania sprawy o sygn. akt III SA/Wr 5/11,

II GZ 226/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA we W. w sprawie ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. oku, nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II GZ 102/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-24

Zażalenie na postanowienie WSA we W. w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ; nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
1   Następne >   +2   +5   +10   12