Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 1238/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-20

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia nazwisk i dalszych danych identyfikujących tożsamość osób występujących w udostępnionych stronie dokumentach pod pseudonimami

II SA/Wa 212/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-10

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych

II SA/Wa 1502/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji dotyczących Sędziego WSA Janusza Walawskiego

II SA/Wa 398/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

VI SA/Wa 3599/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-11

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji dotyczących sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego

VI SA/Wa 3599/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-07

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji dotyczących sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego