Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Wr 65/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-13

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 18/11, wniosku skarżących o wyłączenie od rozpoznania sprawy o sygn. akt II SAB/Wr 65/11 sędziego NSA Z.W., sędziego WSA M.G., sędziego WSA O.B., sędziego WSA A.P., sędziego NSA H.K., sędziego NSA A.W., sędziego WSA I.D., sędziego NSA J.Sz., sędziego WSA A.S.

II SAB/Sz 144/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Wniosek w przedmiocie nadania biegu sprawie

II FZ 125/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-22

Zażalenie na zarządzenie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi C. T. w przedmiocie bezczynność Wójta Gminy K. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II OW 227/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-22

Skarga A. Z., sygn. akt II SAB/Ol 57/12 na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach w przedmiocie wykonania zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne i instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno

II OW 229/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-22

Skarga A. Z., sygn. akt II SAB/Ol 89/12 na bezczynność Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w przedmiocie samowoli budowlanej

II OW 200/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie wykonania decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu , nr [...] sygn. akt II SAB/Wr 4/13

II SO/Op 8/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-02-21

Wniosek w przedmiocie wykonania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy , nr [...] sygn. akt II SAB/Wr 6/13

II SAB/Wa 739/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-11

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od orzeczenia komisji lekarskiej

II SAB/Rz 49/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-11

Wniosek P.B. o wyłączenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie - sędziego NSA Jerzego Solarskiego od orzekania w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w sprawie udzielenia informacji publicznej -

II OZ 146/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce w przedmiocie obniżenia terenu działki
1   Następne >   +2   +5   +10   41