Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Ol 91/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-10

Wniosek o wyłączenie sędziów WSA w Olsztynie: sędziego NSA Janiny Kosowskiej i sędziów WSA: Marzenny Glabas, Alicji Jaszczak - Sikory, Bogusława Jażdżyka, Beaty Jezielskiej, Tadeusza Lipińskiego, Katarzyny Matczak, Adama Matuszaka, Hanny Raszkowskiej, Zbigniewa Ślusarczyka, Andrzeja Błesińskiego, Zofii Skrzyneckiej, Wiesławy Pierechod oraz referendarzy sądowych Agnieszki Bińczyk i Krzysztofa Nesteruka, w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowego ...

II SAB/Ol 34/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-08

Wniosek o wyłączenie sędziów i referendarzy WSA w Olsztynie - sędziego NSA Janiny Kosowskiej i sędziów WSA: Marzenny Glabas, Alicji Jaszczak - Sikory, Bogusława Jażdżyka, Beaty Jezielskiej, Tadeusza Lipińskiego, Katarzyny Matczak, Adama Matuszaka, Hanny Raszkowskiej, Zbigniewa Ślusarczyka, Andrzeja Błesińskiego, Wiesławy Pierechod, Zofii Skrzyneckiej oraz referendarzy Agnieszki Bińczyk i Krzysztofa Nesteruka w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresz...

I SAB/Ol 10/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-01-15

Wniosek w przedmiocie zwrotu zajętego prawa ze świadczeń emerytalno

II SAB/Ol 51/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-05

Wniosek A. Z. o wyłączenie sędziego WSA B. J., sędziego WSA T. L. oraz sędziego WSA Z.Ś. od rozpoznania sprawy ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w O. w rozpoznaniu odwołania z dnia '[...]' roku od opinii służbowej

II SAB/Ol 83/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-10-06

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SAB/Ol 51/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-09

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Ol 58/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-10-19

Wniosek o wyłączenie sędziów WSA w O. - sędziego NSA J. K. i sędziów WSA: M. G., A. J. - S., B. J., B. J., T. L., K.M., A. M., H. R. i Z. Ś. oraz referendarzy sądowych A. B. i K. N. w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w B. w udzieleniu informacji publicznej

II SAB/Ol 31/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-05-30

Wniosek o wyłączenie sędziów WSA w Olsztynie - sędziego NSA Janiny Kosowskiej i sędziów WSA: Marzenny Glabas, Alicji Jaszczak - Sikory, Bogusława Jażdżyka, Beaty Jezielskiej, Tadeusza Lipińskiego, Katarzyny Matczak, Adama Matuszaka, Hanny Raszkowskiej i Zbigniewa Ślusarczyka oraz referendarzy sądowych Agnieszki Bińczyk i Krzysztofa Nesteruka w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w wydaniu decyzji lub zaświadczenia o utracie mocy pra...

II SAB/Ol 33/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Ol 91/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-01-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie orzeczenia dyscyplinarnego
1   Następne >   3